Onze dienstverlening

Als Vereniging willen we zoveel mogelijk de gemeentelijke en provinciale reflex inbrengen in de hogere beleidsniveaus, beleidsbeslissingen met lokale impact snel communiceren en onze mandatarissen aanzetten om rond politieke discussies informatie en ervaring uit te wisselen.

  • Informatie en ervaringsuitwisseling
  • Netwerken en bijeenkomsten
  • Belangenbehartiging en advies
  • Vorming en coaching

Alle lokale mandatarissen kunnen rekenen op de ondersteuning door de Vereniging van CD&V-raadsleden bij de uitoefening van hun mandaat. Onze aanpak is gericht op de dagelijke realiteit van beleid voeren en in een gemeente, stad, OCMW of provincie.