Actua

woensdag 03 februari 2016

Projectbureau Herbestemming Kerken start werking vanaf 1 februari

Samen met een lokale projectgroep wordt in vier stappen gewerkt aan een uitgewerkt en budgettair becijferd voorstel. Er wordt gemikt op een timing van 4 à 6 maanden om tot conclusies te komen. Er worden ook mogelijkheden en afspraken voor het vervolgtraject aangereikt. De procedure is heel beperkt. Het College van Burgemeester en Schepenen kan op een eenvoudige wijze een haalbaarheidsonderzoek bestellen binnen de raamovereenkomst die hiertoe op Vlaams niveau wordt georganiseerd.
Meer informatie over dit aanbod vind je hier, het aanvraagformulier hier.