Actua

woensdag 16 december 2015

CD&V in de bres voor onze jeugdhuizen. Minister Van Overtveldt volgt ons

Het drempelbedrag van 50.000 euro is van toepassing op de exploitatie van de drankaangelegenheden. Activiteiten waarbij de opbrengst wordt aangewend voor de socio-culturele activiteiten van het jeugdwerk zijn uitgesloten voor het bepalen van het omzetbedrag. De eerste keer dat moet worden nagegaan of het drempelbedrag is overschreden, heeft betrekking op de omzet gerealiseerd in 2015.

Het opheffen van de btw-vrijstelling leidt tot een grote administratieve last voor de jeugdhuizen. Een BTW-boekhouding bijhouden vraagt heel wat kennis. Een doorsnee vrijwilligersteam heeft die expertise niet in huis en kan die ook niet meer ontwikkelen in het korte tijdsbestek waarin de nieuwe regel van kracht gaat.

De btw-plicht die wordt opgelegd aan de jeugdhuizen zal leiden tot een bijkomende kost. Zoals andere verenigingen en ondernemingen zal het jeugdhuis een verrekening moeten maken van de inkomende en uitgaande btw. Daarnaast kan btw worden gerecupereerd voor kosten verbonden aan de uitbating van de drankgelegenheid. De totale meerkost voor het jeugdhuis kan beperkt zijn.

CD&V kan niet akkoord gaan met de btw-plicht voor jeugdhuizen. De gewijzigde regelgeving zal een hoge administratieve last en een meerkost generen. Kamerlid Jef Van Den Bergh heeft deze problematiek aangekaart bij de minister. JONG-CD&V lanceerde inmiddels een campagne op sociale media.            

Niet alleen van CD&V maar ook uit de sector kwam kritiek op deze situatie. De minister heeft vandaag te kennen gegeven rekening te willen houden met de bekommernissen van de jeugdhuissector en zal het plafond voor de vrijstelling van btw optrekken van de voorziene 50.000€ omzet naar 80.000€. De minister rekent voor dat ongeveer “slechts” 20 procent van de jeugdhuizen onder de btw-plicht zullen vallen.

Om de negatieve gevolgen voor deze jeugdhuizen te ondervangen kan het lokaal bestuur ondersteuning bieden aan de jeugdhuizen. Steden en gemeenten kunnen voorzien in de nodige opleiding. Anderzijds kan de gemeentelijke administratie ondersteuning bieden bij de btw-aangifte voor het jeugdhuis.

Tegen de gemeenteraden van januari zal de Vereniging, i.s.m. JONG CD&V, een stand van zaken opmaken en doorsturen. Hiermee kunnen onze gemeenteraadsfracties het onderwerp agenderen aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie: Niels de Kort, adviseur CEDER, ndekort@cdenv.be