Actueel

woensdag 03 februari 2016 -
De projectbegeleider komt hiervoor ter plaatse met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpbureau.
woensdag 20 januari 2016 -
Het traject Kompas 2030 zoekt al een jaar naar lokale oplossingen voor globale uitdagingen. Hoe gaan onze gemeenten er uit zien in 2030? Welke beslissingen dienen er nu al genomen te worden om ons lokaal christendemocratisch toekomstbeeld waar te maken?
woensdag 16 december 2015 -
De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, besliste eerder eenzijdig om de btw-vrijstelling voor jeugdhuizen te schrappen. Vanaf 1 januari 2016 zullen jeugdhuizen die een omzet realiseren van meer dan 50.000 euro een btw-aangifte moeten indienen.
woensdag 16 december 2015 -
Het dossier van de vluchtelingencrisis geeft eens te meer aan dat de oplossingen op globale maatschappelijke uitdagingen op het lokale niveau zullen gegeven worden. Als we deze vluchtelingencrisis in goede banen gaan krijgen dan zal dat enkel maar kunnen gebeuren door en met onze lokale besturen.
woensdag 16 december 2015 -
Met mogelijkheid tot individuele vragen