Actueel

woensdag 03 februari 2016 -
De projectbegeleider komt hiervoor ter plaatse met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpbureau.
woensdag 20 januari 2016 -
Het traject Kompas 2030 zoekt al een jaar naar lokale oplossingen voor globale uitdagingen. Hoe gaan onze gemeenten er uit zien in 2030? Welke beslissingen dienen er nu al genomen te worden om ons lokaal christendemocratisch toekomstbeeld waar te maken?
woensdag 16 december 2015 -
Vanaf 1 januari 2016 komt er in heel Vlaanderen een nieuw watertarief, dat zuinige verbruikers beloont en ruime verbruikers meer doet betalen. De operatie is volledig budgetneutraal: Vlaanderen of de drinkwatermaatschappijen krijgen geen euro extra inkomsten.
woensdag 16 december 2015 -
De voorbije maanden was ook de Vereniging van CD&V-raadsleden actief, onder andere binnen de werkgroep Bestuurkracht, wat betreft de versterking van de bestuurskracht van onze gemeenten.
woensdag 16 december 2015 -
De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, besliste eerder eenzijdig om de btw-vrijstelling voor jeugdhuizen te schrappen. Vanaf 1 januari 2016 zullen jeugdhuizen die een omzet realiseren van meer dan 50.000 euro een btw-aangifte moeten indienen.